Ekonomické poradenstvo

 • Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. - Dáša Straková
 • Spracovanie komplexného mzdového účtovníctva.
 • Spracovanie DPH priznaní a iných daňových hlásení.
 • V prípade potreby vykonáme rekonštrukciu účtovníctva.
 • Zastupovanie voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a na daňových úradoch.
 • Príprava všetkých podkladov k získaniu podnikateľských úverov.
 • Identifikácia možností zníženia nákladov a zdrojov rastu ziskov.
 • Špecializácia na poradenstvo pre farmaceutické spoločnosti a lekárov.
 • Daňové poradenstvo - Erik Pelle
  Daňové poradenstvo zabezpečujeme aj prostredníctvom spoločnosti D.E.P, s.r.o. 

Vedenie účtovníctva

Pri vedení účtovníctva a mzdovej agendy používame software : BMD, OMEGAALFA

 • Zabezpečíme komplexné mesačné (resp. štvrťročné) spracovanie účtovníctva
 • Zasielanie potrebných hlásení a výkazov
 • Spracovanie mesačných reportov podľa potrieb klienta v NJ/AJ
 • Spracovanie DPH priznaní, Súhrnných výkazov, Kontrolných výkazov
 • Hlásenia a výkazy z peňažných a nepeňažných príjmov (zrážková daň) - viac v sekcii Lekári a farmácia
 • Účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb
 • Spracovanie iných daňových priznaní podľa platnej legislatívy (DzMV, Daň z nehnuteľností..)
 • Štatistické hlásenia podľa požiadaviek klienta

Vedenie mzdovej agendy

 • Príprava pracovných zmlúv, dodatkov.
 • Evidencia a zaregistrovanie zamestnancov a spoločnosti na príslušné úrady.(prihlášky, odhlášky)
 • Výpočet a komplexné spracovanie mzdovej agendy zamestnancov.
 • Príprava výkazov pre orgány sociálneho a zdravotného zabezpečenia.
 • Spracovanie mzdovej agendy na kľúč.

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say