NOVÉ POVINNOSTI PRE PO zabránenie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

od 1. novembra 2018 je povinnosť pri založení spoločnosti na Slovensku uvádzať pri zápise novej spoločnosti do obchodného registra aj konečných užívateľov výhod. Obchodné spoločnosti, ktoré boli zapísané do 31.10.2018 do obchodného registra, budú musieť tento zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra vykonať najneskôr do 31.12.2019.


Všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity sú povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.


Vyplýva to z novely zákona č. 297/2008z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválenej dňa 01. 02. 2018
Viac info nájdete napr.: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3645/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/kto-je-konecny-uzivatel-vyhod.xhtml

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say